Posters voor mijn toneelgezelschap ‘Ouwe Jongens, Krentebroob’. Voor het stuk ‘Titanic’.